Khi nào nên nuôi từ kết quả lô khan?

Khi nào nên nuôi từ kết quả lô khan?